Новости TR

Gürcistan’da Gayrimenkul Trendleri

Gayrimenkule yatırım yapmak, sermaye oluşturmak ve sağlam bir gelecek inşa etmek için kanıtlanmış bir stratejidir. Son yıllarda Gürcistan'da gayrimenkule yüksek talep yaşanmaktadır. Bu durum, elverişli coğrafi konum, vergi ve hukuki ortam, gelişen turizm sektörü ve altyapı gelişimi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır.
Galt & Taggart'ın emlak piyasası araştırmasına göre, Gürcistan'daki gayrimenkullere yapılan yatırımların %68'i kişisel ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Bunun nedenleri arasında yüksek göç oranı, ülkenin iş geliştirme ve uluslararası ticaret için stratejik konumu sayılabilir. Bir mülkün Gürcistan Adalet Bakanlığı Ulusal Kamu Kurum Ajansı'na tescilinin 15 dakika sürdüğünü, emlak vergisinin %0, gelir vergisinin ise %-5 olduğunu da belirtmekte fayda var. Oturma izni almak isteyen yatırımcıların sadece 100.000$ tutarında gayrimenkule yatırım yapmaları yeterlidir. Bu durum, daha fazla sayıda yabancıyı Gürcistan'ı kalıcı ikamet yeri olarak seçmeye ve yaşam alanı talebini artırmaya teşvik etmektedir.
Kalan %32'i yatırım amaçlı gayrimenkullere tahsis edilir ve bu durum Gürcistan'da turizmin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Ulusal Turizm İdaresi'nin 2023 raporuna göre, Gürcistan'ın uluslararası turizmden elde ettiği gelir rekor düzeyde 4,1 milyar dolara ulaşmıştır.

Ülkenin iklimi ve zengin doğal kaynakları da, gayrimenkul sektörüne olan talebin artmasında önemli rol oynamaktadır. Gürcistan'ın her bölgesi, dağları veya denizleri ile kendine özgü özelliklere sahiptir ve bu durum emlak yatırımları için birçok fırsat sunmaktadır.