GE
+995 514 11 11 11
+995 514 11 11 11
GE
საინვესტიციო გარემო
საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბვლელი ქვეყანაა უძრავ ქონებაში ინვესტირების მიმართულებით
საინვესტიციო გარემო
საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბვლელი ქვეყანაა უძრავ ქონებაში ინვესტირების მიმართულებით
რატომ უნდა აირჩიოთ საქართველო და ბათუმი?
რატომ არის საქართველო ასეთი მიმზიდველი ინვესტირებისთვის?
საქართველოში უძრავი ქონების საკუთრებაში შეძენა, ფლობა და განკარგვა შესაძლებელია ნებისმიერი მყიდველისთვის, მოქალაქეობის მიუხედავად.
საკუთრების უფლება
საქართველოში უძრავი ქონების შეძენასა და მის საკუთრებაში ფლობაზე გადასახადი არ არის დაწესებული და საგადასახადო სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალურია მთელს მსოფლიოში.
არანაირი ქონების გადასახადი
საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანაა მსოფლიოში იმ მცირერიცხოვან ქვეყნებს შორის, სადაც არ არის გადასახადი როგორც უძრავი ქონების შეძენაზე, ასევე მის საკუთრებაში ფლობაზე.
არანაირი გადასახადი უძრავი ქონების შეძანასა და ფლობაზე
საქართველოში შესაძლებელია ბინადრობის ნებართვის მიღება 100 000 დოლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონების შეძენისას.
ბინადრობის მოწმობა
საქართველოში არ არის დაწესებული ქონების გადასახადი.
ლიბერალური საგადასახადო სისტემა
საქართველო არ არის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ცვლიან ფინანსურ ინფორმაციას CRS-ის ფარგლებში, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევთ შეინარჩუნონ კონფიდენციალურობა.
კონფიდენციალურობა
ბათუმის ფოტო
ქალაქი, რომელიც გულგრილს არ დაგტოვებს და ისევ დაბრუნდები
ბათუმის უძრავ ქონებაში ინვესტიცია მომგებიანია
რატომ ვითარება ბათუმი აქტიურად?
ტურისტული ნაკადის ზრდა უზრუნველყოფს სასტუმრო ნომრების დატვირთვას.
ტურისტული ნაკადის ზრდა
ფასების მუდმივი ზრდა
სასტუმრო აპარტამენტების გაქირავების ღირებულება ყოველწლიურად 15-20%-ით იზრდება.
ლეგალიზებულია კაზინოების ბიზნესი
ბათუმში კაზინოების ლეგალიზება იზიდავს ტურისტების დიდ ნაკადს და ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას.
ყველაფერი კომფორტული ცხოვრებისთვის
ბათუმში ცხოვრება სიამოვნებაა
ბათუმს აქვს რბილი და სასიამოვნო კლიმატი. ყველაზე ცივი თვეა იანვარი, საშუალო ტემპერატურა +7 °C. ამავდროულად, ზაფხულში ძალიან არ ცხელა: ყველაზე ცხელი თვეა აგვისტო, ჩვეულებრივ ამ დროს საშუალო ტემპერატურა +25 °C-ია.
რბილი, სასიამოვნო კლიმატი
მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული კომპანიის - GALLUP World-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, საქართველომ უსაფრთხოების კუთხით ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი დაიკავა და 91,5 ქულა დააგროვა.
უსაფრთხოება
საგადასახადო სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე და მარტივია მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ამის დამადასტურებელია ის ფაქტი, რომ გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშის მიხედვით საქართველომ მე-9 ადგილი დაიკავა დაბალი დაბეგვრის მქონე ქვეყნების სიაში.
დაბალი გადასახადები
საქართველოს შედარება სხვა ქვეყნებთან
შედარებისთვის, აღებულია 28 მ² ფართობის ბინები ერთი დონის კომპლექსებში, რომლებიც ზღვასთან ახლოს მდებარეობს.
მარცხნივ გაწევა
უკუგების პერიოდი
ქონების ტიპი
ქვეყანაში ყოფნის ვადა
რეგისტრაციის ხანგრძლივობა
დოკუმენტაცია და საკომუნიკაციო ენა
რეგისტრაციის ღირებულება
ვიზა
შეძენის გადასახადი
უძრავი ქონების ღირებულება
13 წელი
ვიზის მოქმედების ვადის მიხედვით
60 დღე
სრული საკუთრების უფლება
14 დღე
თურქული, ინგლისური
4 217 USD
3,3%
53 777 USD-დან
თურქეთი
ქვემოთ მოცემულია მონაცემები 2019 წლისთვის
15-17 წელი
ვიზის მოქმედების ვადის მიხედვით
არა
სრული საკუთრების უფლება
2 დღე
ბულგარული
1 100 USD
2,5%
68 170 USD-დან
ბულგარეთი
Данные ниже приведены за 2019 год
Данные ниже приведены за 2019 год
ესპანეთი
76 358 USD-დან
10%
9 214 USD
ესპანური
21-42 დღე
სრული საკუთრების უფლება
ვიზა საჭიროა
ვიზის მოქმედების ვადის მიხედვით
22-35 წელი
Данные ниже приведены за 2019 год
საბერძნეთი
117 086 USD-დან
24%
26 702 USD
ბერძენი
30-60 დღე
სრული საკუთრების უფლება
არა
ვიზის მოქმედების ვადის მიხედვით
19 წელი
5 წელი
365 დღე წელიწადში
არა
სრული საკუთრების უფლება
1 დღე
ქართული, რუსული, ინგლისური
80 USD
0%
41 500 USD-დან
საქართველო, ბათუმი
ქვემოთ მოცემულია მონაცემები 2019 წლისთვის

ბათუმის ტურიზმი (სტატისტიკა)

ბათუმში ტურისტული ვიზიტების საშუალო წლიური ზრდა (2016-2019)

9.4% საერთაშორისო
3% შიდა
1.4 მილიონი
საერთაშორისო ტურისტი
1.9 მილიონი
სულ ტურისტების რაოდენობა
500 000
შიდა ტურისტების რაოდენობა
ბათუმის ტურიზმი (სტატისტიკა)
1.4 მილიონი
საერთაშორისო ტურისტი
1.9 მილიონი
სულ ტურისტების რაოდენობა
500 000
შიდა ტურისტების რაოდენობა
საერთაშორისო ტურიზმი ბათუმში
2019 წელს ბათუმში საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა 13%-ით გაიზარდა და წელიწადში 1,4 მილიონი ტურისტი შეადგინა. 2019 წელს ბათუმს საერთაშორისო ტურისტების 82% დასვენებისა და გართობის მიზნით ეწვია. აღსანიშნავია, რომ საქმიანი ვიზიტები მეორე ყველაზე პოპულარული მიმართულებაა, რომლის წილი 2019 წელს 6%-დან 8%-მდე გაიზარდა.
საერთაშორისო ტურისტული მოგზაურობის რაოდენობა ბათუმში, ათასი
გაქირავების საშუალო ხანგრძლივობა წლის განმავლობაში (ღამე)
საერთაშორისო მგზავრობის რაოდენობა ბათუმში პირველ კვარტალში წლის მიხედვით, ათასი
წყარო:
Airbnb ბაზარი ბათუმში
Airbnb-ზე დაჯავშნილ ღამეების მთლიანმა რაოდენობამ 2019 წელს პიკს მიაღწია - 341,272. 2020 წელს, COVID-ის პანდემიის გამო, ბაზარი მნიშვნელოვნად შემცირდა, მაგრამ 2021 წლიდან დაჯავშნილ ღამეებში აღმავალი ტენდენცია შეინიშნება - დაიჯავშნა 186 861 ღამე, რამაც გადააჭარბა 2019 წელს და 33%-ს მიაღწია.
ნომრის საშუალო ფასი 1 ღამეში წლების მიხედვით
განთავსების პოპულარული ტიპები AIRBNB-ში
დაჯავშნილი ღამეების რაოდენობა წლების მიხედვით
საშუალო დღიური ფასი (USD) თვეების მიხედვით, 2019-2022 წწ
დატვირთულობის საშუალო კოეფიციენტი (%), 2019-2022 წწ
წყარო:
Wyndham და Radisson-ის შედარებითი ანალიზი
სასტუმროსა და Airbnb სექტორების მუშაობის შედარებითი ანალიზი და Wyndham & Radisson რეზიდენციების პოტენციური პოზიცია ბაზარზე
ამ ტენდენციის მიხედვით, რაც უფრო მაღალია ოთახის ტარიფი, მით უფრო დაბალია საშუალო დღიური განაკვეთი. საერთაშორისო მაღალი დონის და საშუალო დონის სასტუმრო კომპლექსს შეუძლია შემოგთავაზოთ 200 000-მდე ღამის განთავსება ADR-ის უმაღლესი ტარიფებით.
დატვირთულობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლებით საერთაშორისო სასტუმრო კომპლექსები ხასიათდება, რამაც 2019 წელს 60%-ზე მეტს მიაღწია, რაც ასევე შეესაბამება მაღალ ADR მაჩვენებელს. საერთაშორისო სასტუმრო კომპლექსების სეგმენტი, როგორც ჩანს, ყველაზე ეფექტურია, რასაც მოსდევს ადგილობრივი მაღალი და საშუალო დონის სასტუმროები.
რედისონისა და ვინდამის რეზიდენციები, რომლებიც უნიკალური პროდუქტია ბაზრისთვის, შეიძლება ჩაითვალოს საერთაშორისო სასტუმრო კომპლექსის კონკურენტებად, რომლებიც საერთო ჯამში ღამეების იმავე რაოდენობას მიაღწევენ ოდნავ დაბალ ADR-ში (75$-დან 100$-მდე) და 45% -50% დატვირთულობას მთელი წლის განმავლობაში.
წყარო:
ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი
ჩვენ გავაანალიზეთ ახალი პრემიუმ კლასის პროექტები ბათუმში და დავადგინეთ, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საშუალო ფასები მერყეობდა 1540-1650 აშშ დოლარის ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის ფასი შეიძლება მნიშვნელოვნად შეიცვალოს წლის ბოლომდე.

ბათუმში საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი სრულიად აღდგა პანდემიის შედეგებისგან. 2021 წელს ახალ პრემიუმ პროექტებში გარიგებების რაოდენობამ 2019 წლის მაჩვენებელს გადააჭარბა. 2022 წლის პირველ ოთხ თვეში ტრანზაქციების რაოდენობა, 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 33%-ით გაიზარდა.

ახალი პრემიუმ პროექტების ბაზარმა 2021 წელს ასევე გადააჭარბა 2019 წლის ბაზარს 2 მილიონი დოლარით.
წყარო:
ბათუმის პრემიუმ კლასის პროექტების საშუალო ფასი, აშშ დოლარი
2022 წლისს მონაცემები აღებულია პირველი 5 თვის მიხედვით
გარიგების რაოდენობა ბათუმის ახალ პროექტებზე
ახალი პროექტების ბაზრის მოცულობა ბათუმში, მლნ აშშ დოლარი
2022 წლისს მონაცემები აღებულია პირველი 5 თვის მიხედვით
2022 წლისს მონაცემები აღებულია პირველი 5 თვის მიხედვით
ბათუმის ცნობადობა საერთაშორისო მასშტაბით
მსოფლიოში ცნობილი გამოცემები ბათუმის შესახებ
ქალაქი, რომელიც უკვე პოპულარული ადგილია აღმოსავლეთ ევროპაში, მსოფლიოსთვის ემზადება
ბათუმი ინვესტირებისთვის მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ქალაქი ხდება.
საქართველოს სიდიდით მეორე ქალაქი სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება მოგზაურებისათვის მთელი წლის განმავლობაში, ფასისა და ზომიერი კლიმატის გამო .
ჩვენი პროექტების უნიკალური ლოკაცია გონიოში
ჩვენი ორი პროექტი განლაგებულია საინვესტიციოდ მიმზიდველ რეგიონში ბათუმში, გონიოში. გონიო ბათუმის ეკოლოგიურად სუფთა ელიტური უბანია. ცენტრიდან სულ რაღაც 20 წუთის სავალზე მდებარეობს და მთებითაა გარშემორტყმული.
ტერიტორია მდებარეობს თურქეთის საზღვარსა და ბათუმის ცენტრს შორის. ქალაქის ცენტრამდე მანქანით მხოლოდ 10-15 წუთია.
მდებარეობა
ყველაზე სუფთა პლაჟი და სუფთა ზღვა ბათუმში - ტურისტებიც და ბათუმელებიც სწორედ ამ ადგილს ირჩევენ სანაპიროზე დასასვენებლად
სუფთა ზღვა
მთების სიახლოვის გამო, გონიოში ყოველთვის ოდნავ უფრო თბილა, ვიდრე ბათუმში.
უნიკალური კლიმატი
გონიოში საერთაშორისო სასტუმრო კომპლექსები არ არის. ოთახების რაოდენობა აქ წარმოდგენილია კერძო სახლებითა და საოჯახო სასტუმროებით.
დაბალი კონკურენცია
აირჩიეთ თქვენი საინვესტიციო პროექტი
გაიგე მეტი
Live
გონიო, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი 1
განვადება 2026 წლის მაისამდე
576 აპარტამენტი
180 აპარტამენტი
განვადება 2024 წლის მაისამდე
ბათუმი, ინასარიძის ქ. 27
გაიგე მეტი
Live
ბათუმი, ინასარიძის ქ. 21
განვადება 2024 წლის მაისამდე
570 აპარტამენტი
გაიგე მეტი
Live
143 აპარტამენტი
განვადება 2022 წლის დეკემბრამდე
ბათუმი, ჯინჭარაძის ქ. 3
გაიგე მეტი
Live
გონიო, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი 1
განვადება 2025 წლის დეკემბრამდე
576 Whyndham აპარტამენტი
გაიგე მეტი
Live
14 ვილა
უპროცენტო განვადება
ბათუმი, ჩაქვი
გაიგე მეტი
Live
შეარჩიე საუკეთესო ადგილი შენი ინვესტიციისთვის
14 ვილა
უპროცენტო განვადება
ბათუმი, ჩაქვი
გაიგე მეტი
570 აპარტამენტი
განვადება 2024 მაისამდე
ბათუმი, ინასარიძის ქ. 21
გაიგე მეტი
180 აპარტამენტი
განვადება 2024 მაისამდე
ბათუმი, ინასარიძის ქ. 27
გაიგე მეტი
143 აპარტამენტი
განვადება 2022 დეკემბრამდე
ბათუმი, ჯინჭარაძის ქ. 3
გაიგე მეტი
გაიგე მეტი
576 აპარტამენტი
განვადება 2026 მაისამდე
გონიო, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი 1
576 აპარტამენტი
განვადება 2025 დეკემბრამდე
გონიო, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი 1
გაიგე მეტი
Live
Live
Live
Live
Live
Live
ყველაზე სანდო და მარტივი ინვესტიცია
დაგვიტოვე საკონტქტო და გაიგე მეტი დეტალი
პირველადი გადასახადის შეტანის შემდეგ თქვენ იღებთ დასტურის შეტყობინებას
გადახდა
02
როგორც სრულუფლებიანი ქონების მესაკუთრეს, გადმოგეცემათ საჯარო რეესტრის ამონაწერი თქვენს სახელზე
თქვენ ქონების მესაკუთრე ხართ!
ჩვენ ვადგენთ და ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენი საკუთრების უფლებებს
შეთანხმება
01
კონტრაქტს ვარეგისტრირებთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში
რეგისტრაცია
03
ყველაზე სანდო და მარტივი ინვესტიცია
ჩვენ ვადგენთ და ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენი საკუთრების უფლებებს
შეთანხმება
01
როგორც სრულუფლებიანი ქონების მესაკუთრეს, გადმოგეცემათ საჯარო რეესტრის ამონაწერი თქვენს სახელზე
თქვენ ქონების მესაკუთრე ხართ!
კონტრაქტს ვარეგისტრირებთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში
რეგისტრაცია
03
პირველადი გადასახადის შეტანის შემდეგ თქვენ იღებთ დასტურის შეტყობინებას
გადახდა
02
ჩვენი ოფისები
საქართველო
ბათუმი, კოსტავას ქ. 20
ბათუმი, ინასარიძის ქ. 13
თბილისი, კოტე აფხაზის ქ. N 44, ბიზნეს ცენტრი მეიდან პალასი
ორშ.-კვი. 10:00-20:00
უკრაინა
კიევი, პრედსლავინსკაიას 11-13
ორშ.-პარ. 10:00-19:00
ყაზახეთი
ალმატი, ტოლე ბის ქ. 55
“სითი ჰაბის” 1-ლი სართ.
ორშ.-შაბ. 10:00-19:00
საქართველო
ბათუმი,
კოსტავას ქ. 20
ბათუმი,
ინასარიძის ქ. 13
თბილისი,
კოტე აფხაზის ქ. N 44, ბიზნეს ცენტრი მეიდან პალასი
ორშ.-კვი. 10:00-20:00
ჩვენი ოფისები
ყაზახეთი
ალმატი, ტოლე ბის
ქ. 55
“სითი ჰაბის” 1-ლი სართ.
ორშ.-შაბ. 10:00-19:00
უკრაინა
კიევი, პრედსლავინსკაიას
11-13
ორშ.-პარ. 10:00-19:00
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს ჩვენი სერვისებისა და თქვენი გამოცდილების გასაუმჯობესებლად
OK